MÁY ĐẾM TIỀN ĐỂ BÀN CAO CẤP CÓ PHÁT HIỆN TIỀN GIẢ GLORY FB- 830

95,000,000  88,000,000 

Máy đếm tiền để bàn cao cấp có kiểm giả GLORY FB- 830  , mode: Counts, Adds, and Batches, – Mode: Counts, Adds, and Batches  (Kiểu đếm: đếm thông thường, đếm liên tục, đếm theo mẻ )

–  Counterfeit detection (Programmable density levels): Ultra violet detection sensor (UV) – Magnetic ink detection sensor (MG) (Auto-set density levels)

( Chức năng phát hiện tiền giả: bằng tia cực tim – Từ tính

 

 

 

 

 

HOTLINE: 0933 160 777